Qui som?

L'Associació Professional de Conservadors-Restauradors de Catalunya (CRAC), és una associació sense ànim de lucre formada per professionals del món de la conservació-restauració de béns culturals i patrimoni artístic i històric.

L’Associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) és el fruit de la fusió de dues associacions que tenien com a finalitat desenvolupar i millorar la professió del conservador-restaurador, a la vegada que la conservació del patrimoni català. Amb l’objectiu d’unir esforços, l’any 2011, el Grup Tècnic i l’ARCC, decidiren endegar un procés de fusió que culminà el 2013 amb la creació de la nova associació.

El Grup Tècnic, Associació professional dels Conservadors-Restauradors de Catalunya, va ser creat a Barcelona l’any 1983 per un grup de professionals procedents de l’àmbit de la conservació-restauració dels béns culturals que tenien com a objectiu treballar pel reconeixement de la disciplina i la protecció del patrimoni cultural. L’any 1999, el Grup Tècnic fou reconegut com a membre de la Confederació Europea d’Organitzacions de Conservadors-Restauradors, l’E.C.C.O. (European Confederation of Conservator- Restorers’ Organisations), organització internacional que treballa pel reconeixement de la professió i que promou un nivell elevat de formació, a través de l’edició i l’adopció d’un codi ètic reconegut.

L’Associació de Conservadors-Restauradors de Catalunya (ARCC) va ser creada l’any 1996 amb la intenció de millorar i potenciar la professió i contribuir a una major interrelació entre els conservadors-restauradors. Fou constituïda com una associació sense ànim de lucre, formada per professionals del món de la conservació-restauració de béns culturals i patrimoni artístic.

Grup Tècnic (1983)
190308 1205929257 55 XI Reunio tecnica de conservacio i restauracio 1

ARCC (1996)
nou logo ARCC

Actualment, representa gairebè 300 professionals que treballen en l'àmbit de la conservació del patrimoni cultural. Entre els ells hi ha autònoms, empreses, assalariats i funcionaris.