Fer-se soci

L'associació admet diferents tipus de socis: 

· Socis actius: de ple dret
· Socis adherits: institucions o empreses
· Socis col·laboradors: sense dret a vot
· Socis honoraris 

Per formar part del CRAC, només heu d'omplir el formulari d'alta online que trobareu a continuació.

Formulari socis individuals   Formulari empreses

Un cop enviat, la Junta Directiva de l'Associació us comunicarà l'acceptació de la vostra candidatura en un termini màxim de 20 dies.

2014 06 19 Carnet soci 2

Quotes 2019

- General: 80 € *
- Majors de 65 anys i jubilats: 40 € *
- Graduats en conservació-restauració en els últims 3 anys: 40 €  * el primer any de socis.

* A les persones que es facin sòcies un cop fet el cobrament de la quota anual, se’ls cobrarà sols els mesos que faltin fins al cobrament de la següent quota anual, al mes de març (7 € per mes per a la quota general i 3,5 € per les quotes reduïdes).

Atenció: a partir de l’1 de novembre del 2015, els socis que demanin un nou carnet per pèrdua, robatori, etc., hauran d’abonar el cost d’impressió del nou carnet (5 €).

Per a més informació infoCRAC